ورق آلیاژی دیگ بخار

ایران دمیر ( عاشری): ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۹۷۸ - ۰۲۱۶۶۳۱۶۲۹۱

ایران دمیر تامین و توزیع کننده انواع لوله وورقهای آتشخوار ....... برای ساخت و تعمیر دیگ های( بخار - آبگرم - روغن داغ ) با لوله وورقهای آتشخوار با استاندارد DIN 17175 آلمان استفاده کنید.

ایران دمیر ( عاشری)

قزوین > قزوین

۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۲ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۰۳۳ - ۰۲۱۶۶۳۱۸۹۷۸ - ۰۲۱۶۶۳۱۶۲۹۱

فکس: ۰۲۱۶۶۳۱۸۲۱۳

Email

آدرس: بازار آهن - شادآباد - بهاران 2 - بلوک 17 - پلاک 175

تعداد بازدید: ۲۹۰۶

به روز رسانی: دیروز ۱۷:۴۶

شناسه آگهی: ۷۶۸۳۵۹