سایر در قزوین

شوف بالن شش خانه

برند: FINETECH ساخت: کره شوف بالن تک خانه 500cc-1000cc با ماکزیمم دمای 450 درجه سانتی گراد – پوشش داخلی از ابریشم نسوز میله فابریک کره **************** ش...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۴:۳۴ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

شوف بالن تک خانه SHMP F500

برند: FINETECH ساخت: کره شوف بالن تک خانه 5000cc با ماکزیمم دمای 450 درجه سانتی گراد – پوشش داخلی از ابریشم نسوز میله فابریک کره **************** شرکت تج...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۴:۳۴ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

ھمزن مکانیکی

برند: FINETECH ساخت:کره ھمزن مکانیکی (اورھد)آنالوگ مدل SDS-11D با سرعت 50~rpm 3000 -مناسب برای مواد با ویسکوزیته کم –دارای سیستم آنالوگ با قدرت موتور 50 ...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۴:۳۴ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

آب خالص ساز AWPS-1001

برند: FINETECH ساخت: کره آب خالص ساز UP (دیونایزر) مدل 1001-AWPS 15 liter/h با سیستم و نمایش دیجیتالی – تولید آب خالص دیونیزه شده (بدون املاح وسختی ) **...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۴:۳۳ | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز